Szczegóły ogłoszenia

89/2017

"Przebudowa szachtu elektrycznego T127 w bud. nr 3, piętro 6 - kardiologia,,R. "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 26,1 2017-11-15 74

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 867,6 2017-11-15 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017-11-15 77
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,9 2017-11-15 82
projekt umowy na rob remont. elektr doc 1138,5 2017-11-15 82
przedmiar robót R pdf 139,4 2017-11-15 87
Rzut po, bud nr 3, VI p zakres robót pdf 153,7 2017-11-15 75
Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót doc 77,0 2017-11-15 81
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,8 2017-11-15 81
Wykaz dostaw lub usług doc 17,8 2017-11-15 72
Wykaz osób doc 18,7 2017-11-15 77
Wzór oferty na roboty budowlane docx 22,7 2017-11-15 77
zał. do umowy zasady srodowiskowe doc 31,0 2017-11-15 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2017-12-22 33

Pobierz wszystkie dokumenty