Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-633/17

"dostęp sieciowy do E-Book Academic Collection oraz dostęp do elektronicznych wersji czasopism zagranicznych i baz bibliograficzno-abstraktowych - KC-zp.272-633/17."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 182,6 2017.11.15 158

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 197,0 2017.11.15 125

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 237,5 2017.11.15 152
Wzór formularza oferty - usługi doc 49,0 2017.11.15 161
Wzór umowy - zad. nr 1 doc 66,0 2017.11.15 158
Wzór umowy - zad. nr 2 doc 51,0 2017.11.15 149
Wzór umowy - zad. nr 3 doc 50,0 2017.11.15 154
Wzór umowy - zad. nr 4 doc 58,5 2017.11.15 148

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 213,8 2017.12.01 127

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 121,5 2017.11.15 153
Informacja z otwarcia ofert doc 22,2 2017.12.21 96
Oswiadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej- doc 47,0 2017.12.21 95

Pobierz wszystkie dokumenty