Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-633/17

"dostęp sieciowy do E-Book Academic Collection oraz dostęp do elektronicznych wersji czasopism zagranicznych i baz bibliograficzno-abstraktowych - KC-zp.272-633/17."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 182,6 2017-11-15 104

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 197,0 2017-11-15 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 237,5 2017-11-15 95
Wzór formularza oferty - usługi doc 49,0 2017-11-15 112
Wzór umowy - zad. nr 1 doc 66,0 2017-11-15 109
Wzór umowy - zad. nr 2 doc 51,0 2017-11-15 96
Wzór umowy - zad. nr 3 doc 50,0 2017-11-15 103
Wzór umowy - zad. nr 4 doc 58,5 2017-11-15 99

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 213,8 2017-12-01 74

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 121,5 2017-11-15 113
Informacja z otwarcia ofert doc 22,2 2017-12-21 53
Oswiadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej- doc 47,0 2017-12-21 50

Pobierz wszystkie dokumenty