Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-673/17

"dostawa 1 sztuki laptopa dla WEAIiIB KC-zp.272-673/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 135,0 2017.11.13 203

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 150,5 2017.11.13 163

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 219,5 2017.11.13 197
Wzór formularza oferty - dostawy doc 47,5 2017.11.13 200
Wzór umowy - dostawy doc 76,0 2017.11.13 206

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,6 2017.11.13 187
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017.12.20 150

Pobierz wszystkie dokumenty