Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-650/17

"Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie kompleksowego laboratorium układów chłodzenia opartego o chłodziarkę adsorpcyjną z funkcją odsalania dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 139,2 2017-11-09 60

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 207,0 2017-11-09 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 237,0 2017-11-09 46
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 20,6 2017-11-28 22
Wzór formularza oferty doc 52,0 2017-11-09 48
Wzór umowy - dostawy doc 101,0 2017-11-09 48

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 269,5 2017-11-28 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 650 xml 121,2 2017-11-09 45
Nowy wzór formularza oferty doc 52,5 2017-11-28 18
Nowy wzór umowy doc 111,5 2017-11-28 18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 110,0 2017-11-28 19

Pobierz wszystkie dokumenty