Szczegóły ogłoszenia

73/2017

"serwis pogwarancyjny obejmujący naprawy i przeglądy okresowe sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 28,6 2017.11.08 262

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 870,7 2017.11.08 181

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.11.08 205
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,9 2017.11.08 232
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 32,0 2017.11.08 231
projekt umowy ap. OLYMPUS doc 1123,5 2017.11.08 237
projekt umowy ap. PHILIPS doc 1088,0 2017.11.08 231
projekt umowy ap. SIEMENS doc 1100,5 2017.11.08 233
projekt umowy BELIMED doc 1092,0 2017.11.08 229
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 38,0 2017.11.08 233
Wykaz sprzętu Belimed xls 28,0 2017.11.08 211
Wykaz sprzętu Olympus XLS 24,5 2017.11.08 210
Wykaz sprzętu Philips doc 27,0 2017.11.08 243
Wykaz sprzętu Siemens xls 27,0 2017.11.08 235
Wykaz_osób 73 doc 36,0 2017.11.08 223
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 35,0 2017.11.08 239
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2017.11.08 228

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,8 2017.12.08 189
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 32,8 2017.12.05 201

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017.12.21 169
sprostowanie - ogłoszenie zmian pdf 67,6 2017.12.07 204

Pobierz wszystkie dokumenty