Szczegóły ogłoszenia

73/2017

"serwis pogwarancyjny obejmujący naprawy i przeglądy okresowe sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 28,6 2017-11-08 191

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 870,7 2017-11-08 156

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017-11-08 152
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,9 2017-11-08 187
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 32,0 2017-11-08 173
projekt umowy ap. OLYMPUS doc 1123,5 2017-11-08 185
projekt umowy ap. PHILIPS doc 1088,0 2017-11-08 176
projekt umowy ap. SIEMENS doc 1100,5 2017-11-08 187
projekt umowy BELIMED doc 1092,0 2017-11-08 175
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 38,0 2017-11-08 179
Wykaz sprzętu Belimed xls 28,0 2017-11-08 152
Wykaz sprzętu Olympus XLS 24,5 2017-11-08 156
Wykaz sprzętu Philips doc 27,0 2017-11-08 185
Wykaz sprzętu Siemens xls 27,0 2017-11-08 181
Wykaz_osób 73 doc 36,0 2017-11-08 164
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 35,0 2017-11-08 179
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2017-11-08 172

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,8 2017-12-08 132
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 32,8 2017-12-05 152

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017-12-21 118
sprostowanie - ogłoszenie zmian pdf 67,6 2017-12-07 159

Pobierz wszystkie dokumenty