Szczegóły ogłoszenia

73/2017

"serwis pogwarancyjny obejmujący naprawy i przeglądy okresowe sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 28,6 2017.11.08 302

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 870,7 2017.11.08 195

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.11.08 234
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,9 2017.11.08 252
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 32,0 2017.11.08 271
projekt umowy ap. OLYMPUS doc 1123,5 2017.11.08 255
projekt umowy ap. PHILIPS doc 1088,0 2017.11.08 256
projekt umowy ap. SIEMENS doc 1100,5 2017.11.08 264
projekt umowy BELIMED doc 1092,0 2017.11.08 254
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 38,0 2017.11.08 248
Wykaz sprzętu Belimed xls 28,0 2017.11.08 256
Wykaz sprzętu Olympus XLS 24,5 2017.11.08 231
Wykaz sprzętu Philips doc 27,0 2017.11.08 271
Wykaz sprzętu Siemens xls 27,0 2017.11.08 266
Wykaz_osób 73 doc 36,0 2017.11.08 249
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 35,0 2017.11.08 269
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2017.11.08 263

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,8 2017.12.08 210
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 32,8 2017.12.05 271

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017.12.21 192
sprostowanie - ogłoszenie zmian pdf 67,6 2017.12.07 221

Pobierz wszystkie dokumenty