Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.5.X.2017

"Usługa transportu sanitarnego"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 96,5 2017.10.18 151

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 60,0 2017.11.20 101

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
01.12.2017 Do Wszystkich Wykonawców doc 30,0 2017.12.01 98
08.12.2017 r. - zestawienie na otwarciu ofert xls 23,5 2017.12.08 93
20.11.2017 istotne postanowienia umowy_roboty_wymiana okien i drzwi doc 89,5 2017.11.20 97
20.11.2017 odpowiedzi doc 72,5 2017.11.20 100
20.11.2017 Opis przedmiotu zamówienia doc 38,0 2017.11.20 105
20.11.2017 SIWZ doc 216,5 2017.11.20 114
20.11.2017 Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy doc 35,5 2017.11.20 99
SIWZ doc 223,5 2017.10.18 137
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 49,5 2017.10.18 133
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy doc 33,5 2017.10.18 137
Załącznik nr 3 do SIWZ -JEDZ doc 211,0 2017.10.18 119
Załącznik nr 4 do SIWZ - Ośw. o grupie kapitałowej doc 29,5 2017.10.18 123
Załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy doc 78,5 2017.10.18 115
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia doc 40,0 2017.10.18 142
Załącznik nr 7 do SIWZ- Wykaz pojazdów doc 44,0 2017.10.18 123
Załącznik nr 8 do SIWZ-Wykaz osób doc 29,0 2017.10.18 139

Pobierz wszystkie dokumenty