Szczegóły ogłoszenia

SzW/1/2017

"Usługa wycinki drzew i krzewów, usunięcie 8 szt. gniazd ptasich oraz ich siedlisk, karczowania i frezowania pni drzew, uporządkowanie terenu, nasadzanie drzew oraz ich pielęgnacja"

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 33,8 2017.10.12 216

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 14,5 2017.10.13 177

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostaw i usługi procedura pdf 574,9 2017.10.12 192

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 7 docx 35,5 2017.10.12 190
Formularz oferty - zał. nr 5 docx 32,9 2017.10.12 179
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - docx 31,6 2017.10.12 175
Wykaz usług - zał. nr 8 docx 17,5 2017.10.12 179
wzór umowy - zał. nr 9 pdf 5446,9 2017.10.12 180
Załącznik nr 3 pdf 6684,7 2017.10.12 181
Załącznik nr 4-3 jpg 1040,9 2017.10.12 184
Załącznik nr 4-4 jpg 1337,2 2017.10.12 181
Załącznik nr 1 pdf 6309,7 2017.10.12 176
Załącznik nr 2 pdf 4331,1 2017.10.12 181
Załącznik nr 4-1 jpg 1329,6 2017.10.12 176
Załącznik nr 4-2 jpg 1009,9 2017.10.12 171
Załącznik nr 4-5 jpg 3384,5 2017.10.12 177

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SIWZ docx 58,1 2017.10.13 181
Powiadomienie o zmianach SIWZ 2 docx 59,2 2017.10.17 171

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
17.10.2017 zmodyfikowana SIWZ docx 91,0 2017.10.17 174
Informacja z otwarcia ofert. pdf 343,8 2017.10.23 173
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 docx 14,2 2017.10.17 166
zmodyfikowana SIWZ pdf 575,8 2017.10.13 199
zmodyfikowany wzór umowy - zał. 9 pdf 423,3 2017.10.13 179

Pobierz wszystkie dokumenty