Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-551/17

"usługa wydruku oraz dostarczenia monografii naukowej technicznej - KC-zp.272-551/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń htm 68,3 2017.10.12 96

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach pdf 305,2 2017.10.19 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 158,5 2017.10.12 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 50,5 2017.10.12 98
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 44,5 2017.10.12 88
Wzór formularza oferty - usługi doc 42,5 2017.10.12 94
Wzór umowy - usługi doc 52,0 2017.10.12 87
Wzór wykazu usług doc 33,5 2017.10.12 84

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiany SIWZ doc 227,0 2017.10.19 73

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,0 2017.10.24 72
Oswiadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej- doc 46,5 2017.10.24 67
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 224,0 2017.10.19 79

Pobierz wszystkie dokumenty