Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-524/17

"przeprowadzenie analiz marketingowych dla Samowzbudnego Akustycznego Systemu SAS do monitorowania poziomu bezpieczeństwa w wyrobiskach kopalnianych - KC-zp.272-524/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń htm 61,3 2017-10-12 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 980,5 2017-10-12 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 39,0 2017-10-12 14
Wzór formularza oferty - usługi doc 41,5 2017-10-12 13
Wzór umowy - usługi doc 80,5 2017-10-12 17

Pobierz wszystkie dokumenty