Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-592/17

"dostawa notebooków dla Jednostek AGH KC-zp.272-592/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 151,3 2017-10-12 72

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 179,0 2017-10-12 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 34,5 2017-11-20 19
JEDZ doc 219,5 2017-10-12 59
Wzór formularza oferty - dostawy doc 50,0 2017-10-12 58
Wzór umowy - dostawy doc 69,5 2017-10-12 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,7 2017-10-12 57
Informacja z otwarcia ofert doc 36,0 2017-11-20 20

Pobierz wszystkie dokumenty