Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-592/17

"dostawa notebooków dla Jednostek AGH KC-zp.272-592/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 151,3 2017.10.12 183

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 179,0 2017.10.12 143

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 34,5 2017.11.20 146
JEDZ doc 219,5 2017.10.12 152
Wzór formularza oferty - dostawy doc 50,0 2017.10.12 166
Wzór umowy - dostawy doc 69,5 2017.10.12 174

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,7 2017.10.12 165
Informacja z otwarcia ofert doc 36,0 2017.11.20 140

Pobierz wszystkie dokumenty