Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-599/17

"dostawa 1 szt. profilometru optycznego interferometrycznego dla WIMiR - KC-zp.272-599/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 357,0 2017.10.11 120

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - 599 doc 140,0 2017.10.11 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 40,0 2017.10.11 119
Wzór formularza oferty 599 docx 30,4 2017.10.11 120
Wzór umowy - dostawy docx 34,9 2017.10.11 117

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,0 2017.10.19 107

Pobierz wszystkie dokumenty