Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-599/17

"dostawa 1 szt. profilometru optycznego interferometrycznego dla WIMiR - KC-zp.272-599/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 357,0 2017-10-11 91

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - 599 doc 140,0 2017-10-11 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 40,0 2017-10-11 89
Wzór formularza oferty 599 docx 30,4 2017-10-11 81
Wzór umowy - dostawy docx 34,9 2017-10-11 83

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,0 2017-10-19 75

Pobierz wszystkie dokumenty