Szczegóły ogłoszenia

CRZP/60/2017/AEZ

"Sukcesywna dostawa miesięcznych kart abonamentowych uprawniających do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych przez pracowników Akademii Morskiej "

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 600385-N-2017 pdf 213,7 2017-10-11 120

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 208,5 2017-10-11 85

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 308,0 2017-10-11 111
2_Opis przedmiotu zamówienia.ZMIANA SIWZ 1 doc 39,0 2017-10-11 103
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 49,0 2017-10-11 93
4_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 44,0 2017-10-11 101
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 53,0 2017-10-11 103
6_Wykaz usług doc 62,5 2017-10-11 105
7_Wzór umowy ZMIANA SIWZ 1 docx 28,4 2017-10-11 99

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 1130,9 2017-10-18 97

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 1621,3 2017-10-18 104

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 539,6 2017-10-24 102

Pobierz wszystkie dokumenty