Szczegóły ogłoszenia

CRZP/60/2017/AEZ

"Sukcesywna dostawa miesięcznych kart abonamentowych uprawniających do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych przez pracowników Akademii Morskiej "

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 600385-N-2017 pdf 213,7 2017.10.11 142

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 208,5 2017.10.11 110

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 308,0 2017.10.11 133
2_Opis przedmiotu zamówienia.ZMIANA SIWZ 1 doc 39,0 2017.10.11 126
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 49,0 2017.10.11 126
4_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 44,0 2017.10.11 128
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 53,0 2017.10.11 126
6_Wykaz usług doc 62,5 2017.10.11 128
7_Wzór umowy ZMIANA SIWZ 1 docx 28,4 2017.10.11 131

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 1130,9 2017.10.18 119

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 1621,3 2017.10.18 133

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 539,6 2017.10.24 127

Pobierz wszystkie dokumenty