Szczegóły ogłoszenia

GK 271.21.2017

"Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki."

Urząd Miejski w Woźnikach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 64,1 2017-10-11 113

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 185,5 2017-10-11 97

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2017-10-11 99
kalkulacja xls 21,0 2017-10-11 96
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,5 2017-10-11 107
specyfikacja zima 2017 doc 71,5 2017-10-11 94
umowa doc 67,0 2017-10-11 95
wykaz dróg załącznik nr 1 doc 76,0 2017-10-11 101
WYKAZ OSÓB doc 35,5 2017-10-11 99
Wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówieni doc 34,5 2017-10-11 93
Wzór oferty na dostawy doc 44,0 2017-10-11 106
zasady doc 50,5 2017-10-11 97

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 45,0 2017-10-19 92

Pobierz wszystkie dokumenty