Szczegóły ogłoszenia

GK 271.21.2017

"Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki."

Urząd Miejski w Woźnikach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 64,1 2017.10.11 176

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 185,5 2017.10.11 157

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2017.10.11 154
kalkulacja xls 21,0 2017.10.11 157
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,5 2017.10.11 162
specyfikacja zima 2017 doc 71,5 2017.10.11 161
umowa doc 67,0 2017.10.11 145
wykaz dróg załącznik nr 1 doc 76,0 2017.10.11 162
WYKAZ OSÓB doc 35,5 2017.10.11 161
Wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówieni doc 34,5 2017.10.11 163
Wzór oferty na dostawy doc 44,0 2017.10.11 165
zasady doc 50,5 2017.10.11 152

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 45,0 2017.10.19 144

Pobierz wszystkie dokumenty