Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-23/17

"Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 127,2 2017-10-10 308

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 2043,2 2017-10-10 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 2018,1 2017-10-10 91
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia xml 96,1 2017-10-10 92
Protokół odbioru - wzór docx 15,9 2017-10-10 88
Szczegółowy opis zamówienia doc 665,0 2017-10-10 140
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 2014,6 2017-10-10 87
Wzór oferty na dostawy doc 2012,8 2017-10-10 90
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 2026,6 2017-10-10 88

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 32,3 2017-11-16 27

Pobierz wszystkie dokumenty