Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-23/17

"Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 127,2 2017.10.10 399

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 2043,2 2017.10.10 176

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 2018,1 2017.10.10 184
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia xml 96,1 2017.10.10 200
Protokół odbioru - wzór docx 15,9 2017.10.10 177
Szczegółowy opis zamówienia doc 665,0 2017.10.10 240
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 2014,6 2017.10.10 188
Wzór oferty na dostawy doc 2012,8 2017.10.10 186
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 2026,6 2017.10.10 182

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 32,3 2017.11.16 125

Pobierz wszystkie dokumenty