Szczegóły ogłoszenia

FER.271.18.2017

"Przebudowa drogi powiatowej 1412K Szerzyny-Czermna-Święcany w miejscowości Czermna polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową Etap II"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 120,1 2017-10-06 117

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 143,0 2017-10-06 97

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2017-10-06 117
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 47,5 2017-10-06 111
załącznik nr 3 formularz ofertowy doc 39,5 2017-10-06 112
załącznik nr 4 wzór umowy doc 126,5 2017-10-06 115

Pobierz wszystkie dokumenty