Szczegóły ogłoszenia

OW.2431.15.2017

"Realizacja i wdrożenie oprogramowania "Rejestr zamówień publicznych" na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie"

POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘTRZYNIE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 401,9 2017-10-06 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 494,3 2017-10-06 76

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017-10-06 69
Formularz ofertowy doc 21,9 2017-10-06 71
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,2 2017-10-06 71
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 286,5 2017-10-06 81
Wykaz osób doc 19,3 2017-10-06 67
Wykaz wykonanych aplikacji doc 20,6 2017-10-06 70
Wzór umowy pdf 222,5 2017-10-06 75

Pobierz wszystkie dokumenty