Szczegóły ogłoszenia

OW.2431.15.2017

"Realizacja i wdrożenie oprogramowania "Rejestr zamówień publicznych" na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie"

POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘTRZYNIE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 401,9 2017-10-06 100

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 494,3 2017-10-06 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017-10-06 92
Formularz ofertowy doc 21,9 2017-10-06 96
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,2 2017-10-06 99
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 286,5 2017-10-06 103
Wykaz osób doc 19,3 2017-10-06 90
Wykaz wykonanych aplikacji doc 20,6 2017-10-06 91
Wzór umowy pdf 222,5 2017-10-06 94

Pobierz wszystkie dokumenty