Szczegóły ogłoszenia

OW.2431.15.2017

"Realizacja i wdrożenie oprogramowania "Rejestr zamówień publicznych" na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie"

POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘTRZYNIE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 401,9 2017.10.06 123

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 494,3 2017.10.06 126

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.10.06 118
Formularz ofertowy doc 21,9 2017.10.06 126
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,2 2017.10.06 120
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 286,5 2017.10.06 124
Wykaz osób doc 19,3 2017.10.06 119
Wykaz wykonanych aplikacji doc 20,6 2017.10.06 122
Wzór umowy pdf 222,5 2017.10.06 116

Pobierz wszystkie dokumenty