Szczegóły ogłoszenia

KA-2/092/2017

"Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej dla Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 69,3 2017.10.06 330

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 31,5 2017.10.18 195

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 76,5 2017.10.06 358

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 28,0 2017.10.06 263
Harmonogram rzeczowo - finansowy xls 28,5 2017.10.06 256
Karta materiałowa pdf 357,3 2017.10.06 266
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2017.10.06 218
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - NOWY doc 61,0 2017.10.06 179
Poprawione wydruki PDF. projektu wykonawczego zip 138765,8 2017.10.06 299
Projekt umowy doc 214,0 2017.10.06 244
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WM Hala Sportowa 2017.zip zip 140056,0 2017.10.06 568
Wykaz osób doc 21,7 2017.10.06 235
Wykaz robót budowlanych doc 27,4 2017.10.06 262
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,0 2017.10.06 212

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ -1 pdf 579,6 2017.10.18 211

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA pdf 209,2 2017.10.20 185
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 4538,4 2017.10.13 299
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 pdf 10003,5 2017.10.20 211

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 46,0 2017.10.26 218

Pobierz wszystkie dokumenty