Szczegóły ogłoszenia

KA-2/092/2017

"Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej dla Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 69,3 2017-10-06 289

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 31,5 2017-10-18 150

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 76,5 2017-10-06 308

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 28,0 2017-10-06 216
Harmonogram rzeczowo - finansowy xls 28,5 2017-10-06 218
Karta materiałowa pdf 357,3 2017-10-06 227
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2017-10-06 172
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - NOWY doc 61,0 2017-10-06 145
Poprawione wydruki PDF. projektu wykonawczego zip 138765,8 2017-10-06 266
Projekt umowy doc 214,0 2017-10-06 210
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WM Hala Sportowa 2017.zip zip 140056,0 2017-10-06 513
Wykaz osób doc 21,7 2017-10-06 187
Wykaz robót budowlanych doc 27,4 2017-10-06 216
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,0 2017-10-06 165

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ -1 pdf 579,6 2017-10-18 178

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA pdf 209,2 2017-10-20 157
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 4538,4 2017-10-13 253
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 pdf 10003,5 2017-10-20 168

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 46,0 2017-10-26 179

Pobierz wszystkie dokumenty