Szczegóły ogłoszenia

KA-2/092/2017

"Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej dla Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 69,3 2017-10-06 184

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 31,5 2017-10-18 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 76,5 2017-10-06 203

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 28,0 2017-10-06 125
Harmonogram rzeczowo - finansowy xls 28,5 2017-10-06 131
Karta materiałowa pdf 357,3 2017-10-06 134
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2017-10-06 90
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - NOWY doc 61,0 2017-10-06 51
Poprawione wydruki PDF. projektu wykonawczego zip 138765,8 2017-10-06 156
Projekt umowy doc 214,0 2017-10-06 117
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WM Hala Sportowa 2017.zip zip 140056,0 2017-10-06 403
Wykaz osób doc 21,7 2017-10-06 100
Wykaz robót budowlanych doc 27,4 2017-10-06 124
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,0 2017-10-06 91

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ -1 pdf 579,6 2017-10-18 78

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA pdf 209,2 2017-10-20 36
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 4538,4 2017-10-13 148
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 pdf 10003,5 2017-10-20 49

Pobierz wszystkie dokumenty