Szczegóły ogłoszenia

FER.271.17.2017

"Przebudowa drogi powiatowej 1412K Szerzyny - Czermna - Święcany w miejscowości Czermna polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową - etap I"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 116,6 2017.10.04 48

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 40,5 2017.10.04 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 142,0 2017.10.04 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,0 2017.10.04 45
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 48,0 2017.10.04 42
załącznik nr 3 formularz ofertowy doc 39,5 2017.10.04 42
załącznik nr 4 wzór umowy doc 126,5 2017.10.04 44

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 27,0 2017.10.04 40

Pobierz wszystkie dokumenty