Szczegóły ogłoszenia

S.270.1.6.2017

""Budowa budynku do przechowywania sadzonek na szkółce leśnej - lodownia""

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 485,7 2017-10-05 141

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. SIWZ pdf 1194,7 2017-10-05 133
11.0. OPIS TECHNICZNY LODOWNIA pdf 252,7 2017-10-05 137
11.1. RZUT PRZYZIEMIA pdf 514,5 2017-10-05 139
11.10. K-02_Rzut_przyziemia-A4EL3 pdf 144,1 2017-10-05 115
11.11. K-03_Przekroje_konstrukcyjne-A3 pdf 134,9 2017-10-05 137
11.12. K-04_Konstrukcja_lodowni-A4EL3 pdf 300,5 2017-10-05 137
11.13. K-05_Mur_oporowy_RW1-A3 pdf 188,5 2017-10-05 133
11.14. K-06_Mur_oporowy_RW2-A3 pdf 158,0 2017-10-05 133
11.15. PB-K_Opis_techniczny pdf 9609,7 2017-10-05 140
11.16. Lodownia PB 12.09.2017- elektryka pdf 5965,7 2017-10-05 144
11.17. Leśniczówka Dzicz.badania.04.2017 pdf 1073,4 2017-10-05 138
11.18. PB-K_Projekt geotechniczny pdf 346,2 2017-10-05 132
11.2. A02 RZUT DACHU pdf 123,6 2017-10-05 131
11.3. A03 PRZEKRÓJ A-A pdf 318,6 2017-10-05 140
11.4. A04 PRZEKRÓJ B-B pdf 524,0 2017-10-05 138
11.5. A05 ELEWACJA POŁUDNIOWA pdf 226,2 2017-10-05 132
11.6. A06 ELEWACJA PÓŁNOCNA pdf 216,8 2017-10-05 139
11.7. AT01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU pdf 1037,6 2017-10-05 140
11.9. K-01_Rzut_fundamentów-A4EL3 pdf 142,8 2017-10-05 137
12.0. opis przedmiar robót pdf 112,5 2017-10-05 135
12.1. tabela przedmiaru pdf 539,1 2017-10-05 136
2. Wzór oferty pdf 350,3 2017-10-05 140
3. Wzór umowy -lodownia pdf 883,5 2017-10-05 138
4. Oświadczenie 1 pdf 489,7 2017-10-05 137
5. Oświadczenie 2 pdf 471,6 2017-10-05 123
6. Zobowiązanie do oddania zasobów pdf 461,1 2017-10-05 130
7. Oswiadczenie -gr. kapitałowa pdf 487,6 2017-10-05 139
8. Tabela elementów ceny ryczałtowej pdf 241,2 2017-10-05 127
9.19. strona tytułowa STWiOR pdf 114,1 2017-10-05 134
9.20. STWiOR Wymagania Ogólne pdf 175,7 2017-10-05 127
9.21. Specyfikacje techniczne ST 01 Roboty_Budowlane pdf 146,4 2017-10-05 134
9.22. Specyfikacje techniczne ST 02 Instalacje_elektryczne pdf 133,2 2017-10-05 144

Pobierz wszystkie dokumenty