Szczegóły ogłoszenia

S.270.1.6.2017

""Budowa budynku do przechowywania sadzonek na szkółce leśnej - lodownia""

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 485,7 2017.10.05 171

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. SIWZ pdf 1194,7 2017.10.05 183
11.0. OPIS TECHNICZNY LODOWNIA pdf 252,7 2017.10.05 171
11.1. RZUT PRZYZIEMIA pdf 514,5 2017.10.05 168
11.10. K-02_Rzut_przyziemia-A4EL3 pdf 144,1 2017.10.05 160
11.11. K-03_Przekroje_konstrukcyjne-A3 pdf 134,9 2017.10.05 170
11.12. K-04_Konstrukcja_lodowni-A4EL3 pdf 300,5 2017.10.05 179
11.13. K-05_Mur_oporowy_RW1-A3 pdf 188,5 2017.10.05 165
11.14. K-06_Mur_oporowy_RW2-A3 pdf 158,0 2017.10.05 174
11.15. PB-K_Opis_techniczny pdf 9609,7 2017.10.05 185
11.16. Lodownia PB 12.09.2017- elektryka pdf 5965,7 2017.10.05 179
11.17. Leśniczówka Dzicz.badania.04.2017 pdf 1073,4 2017.10.05 181
11.18. PB-K_Projekt geotechniczny pdf 346,2 2017.10.05 167
11.2. A02 RZUT DACHU pdf 123,6 2017.10.05 163
11.3. A03 PRZEKRÓJ A-A pdf 318,6 2017.10.05 174
11.4. A04 PRZEKRÓJ B-B pdf 524,0 2017.10.05 178
11.5. A05 ELEWACJA POŁUDNIOWA pdf 226,2 2017.10.05 163
11.6. A06 ELEWACJA PÓŁNOCNA pdf 216,8 2017.10.05 176
11.7. AT01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU pdf 1037,6 2017.10.05 181
11.9. K-01_Rzut_fundamentów-A4EL3 pdf 142,8 2017.10.05 165
12.0. opis przedmiar robót pdf 112,5 2017.10.05 179
12.1. tabela przedmiaru pdf 539,1 2017.10.05 176
2. Wzór oferty pdf 350,3 2017.10.05 174
3. Wzór umowy -lodownia pdf 883,5 2017.10.05 172
4. Oświadczenie 1 pdf 489,7 2017.10.05 177
5. Oświadczenie 2 pdf 471,6 2017.10.05 162
6. Zobowiązanie do oddania zasobów pdf 461,1 2017.10.05 165
7. Oswiadczenie -gr. kapitałowa pdf 487,6 2017.10.05 164
8. Tabela elementów ceny ryczałtowej pdf 241,2 2017.10.05 163
9.19. strona tytułowa STWiOR pdf 114,1 2017.10.05 169
9.20. STWiOR Wymagania Ogólne pdf 175,7 2017.10.05 164
9.21. Specyfikacje techniczne ST 01 Roboty_Budowlane pdf 146,4 2017.10.05 177
9.22. Specyfikacje techniczne ST 02 Instalacje_elektryczne pdf 133,2 2017.10.05 180

Pobierz wszystkie dokumenty