Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-29/17

"Remont pomieszczeń Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,8 2017.10.05 426

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 52,6 2017.10.05 215

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2017.10.05 208
OPZ pdf 5052,3 2017.10.05 204
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2017.10.05 215
Przedmiar robót pdf 824,2 2017.10.05 226
STWiOR pdf 5800,2 2017.10.05 206
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,9 2017.10.05 209
Wzór umowy na roboty budowlane doc 133,5 2017.10.05 204

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2017.10.24 181

Pobierz wszystkie dokumenty