Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-29/17

"Remont pomieszczeń Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,8 2017-10-05 191

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 52,6 2017-10-05 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2017-10-05 47
OPZ pdf 5052,3 2017-10-05 49
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2017-10-05 45
Przedmiar robót pdf 824,2 2017-10-05 58
STWiOR pdf 5800,2 2017-10-05 48
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,9 2017-10-05 44
Wzór umowy na roboty budowlane doc 133,5 2017-10-05 49

Pobierz wszystkie dokumenty