Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.12.2017

"ROBOTY KONSERWACYJNE ROWÓW MELIORACYJNYCH W LEŚNICTWACH GÓRZYCA, PRUSINOWO I LUBIN"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 205,5 2017-10-05 159

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
protokół z otwarcia ofert pdf 560,5 2017-10-23 136
SIWZ melioracje doc 230,0 2017-10-05 172
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy doc 51,5 2017-10-05 146
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków docx 18,4 2017-10-05 132
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o braku wykluczenia docx 20,9 2017-10-05 134
Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 15,1 2017-10-05 124
Załącznik nr 5 do SIWZ Dokumentacja projektowa zip 17590,7 2017-10-05 178
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy doc 160,0 2017-10-05 160
Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie_grupa_kapitałowa docx 19,4 2017-10-05 126

Pobierz wszystkie dokumenty