Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.12.2017

"ROBOTY KONSERWACYJNE ROWÓW MELIORACYJNYCH W LEŚNICTWACH GÓRZYCA, PRUSINOWO I LUBIN"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 205,5 2017.10.05 192

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
protokół z otwarcia ofert pdf 560,5 2017.10.23 166
SIWZ melioracje doc 230,0 2017.10.05 211
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy doc 51,5 2017.10.05 185
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków docx 18,4 2017.10.05 173
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o braku wykluczenia docx 20,9 2017.10.05 179
Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 15,1 2017.10.05 167
Załącznik nr 5 do SIWZ Dokumentacja projektowa zip 17590,7 2017.10.05 207
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy doc 160,0 2017.10.05 206
Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie_grupa_kapitałowa docx 19,4 2017.10.05 177

Pobierz wszystkie dokumenty