Szczegóły ogłoszenia

NA/P/242/2017

"Zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu kontroli dostępu do parkingów Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,7 2017-10-04 242

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,0 2017-10-04 125

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017-10-04 108
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017-10-04 106
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 5226,9 2017-10-04 142
Wykaz osób doc 19,6 2017-10-04 114
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017-10-04 107
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,5 2017-10-04 98
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1031,2 2017-10-04 96
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017-10-04 106

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017-10-19 114

Pobierz wszystkie dokumenty