Szczegóły ogłoszenia

NA/P/242/2017

"Zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu kontroli dostępu do parkingów Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,7 2017.10.04 379

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,0 2017.10.04 243

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.10.04 249
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.10.04 247
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 5226,9 2017.10.04 273
Wykaz osób doc 19,6 2017.10.04 246
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.10.04 247
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,5 2017.10.04 229
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1031,2 2017.10.04 234
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.10.04 240

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017.10.19 255

Pobierz wszystkie dokumenty