Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-588/17

"Przebudowa instalacji SAP w budynku A-3 na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-588/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 6623,9 2017.10.04 253

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 204,5 2017.10.04 247

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2017.10.04 219
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2017.10.04 226
Wykaz osób doc 46,5 2017.10.04 230
Wzor umowy doc 224,5 2017.10.04 237
Wzór formularza oferty doc 52,0 2017.10.04 226
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2017.10.04 228
wzór wykazu robót budowlanych doc 48,5 2017.10.04 234
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2017.10.04 231

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 23,4 2017.10.19 197
zestawienie z otwarcia pdf 275,7 2017.10.19 214

Pobierz wszystkie dokumenty