Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-588/17

"Przebudowa instalacji SAP w budynku A-3 na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-588/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 6623,9 2017-10-04 209

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 204,5 2017-10-04 191

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2017-10-04 178
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2017-10-04 182
Wykaz osób doc 46,5 2017-10-04 179
Wzor umowy doc 224,5 2017-10-04 190
Wzór formularza oferty doc 52,0 2017-10-04 167
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2017-10-04 177
wzór wykazu robót budowlanych doc 48,5 2017-10-04 181
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2017-10-04 186

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 23,4 2017-10-19 140
zestawienie z otwarcia pdf 275,7 2017-10-19 182

Pobierz wszystkie dokumenty