Szczegóły ogłoszenia

74/2017

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamicznej na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 124,3 2017.10.04 231

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 114,1 2017.10.04 228

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017.10.04 226
formularz cenowy xls 60,5 2017.10.04 346
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,0 2017.10.04 210
pr. umowy przechowania doc 800,5 2017.10.04 203
umowa projekt doc 834,0 2017.10.04 209
wykaz dostaw doc 33,0 2017.10.04 224
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 45,0 2017.10.04 245

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,0 2017.10.24 205

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,1 2017.10.16 223
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 32,9 2017.10.24 216
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ3 doc 19,4 2017.10.30 197

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 31,5 2017.11.13 195
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 15,2 2017.10.25 209

Pobierz wszystkie dokumenty