Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-564/17

"dostawa 2 szt komputerów przenośnych - KC-zp.272-564/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 136,6 2017-10-04 168

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 199,0 2017-10-04 154

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,0 2017-10-04 167
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 220,5 2017-10-04 163
Wzór formularza oferty doc 48,0 2017-10-04 161
Wzór umowy - dostawy doc 68,5 2017-10-04 159

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 35,0 2017-11-09 132
JEDZ ESPD xml 121,0 2017-10-04 161

Pobierz wszystkie dokumenty