Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-564/17

"dostawa 2 szt komputerów przenośnych - KC-zp.272-564/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 136,6 2017-10-04 78

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 199,0 2017-10-04 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,0 2017-10-04 65
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 220,5 2017-10-04 65
Wzór formularza oferty doc 48,0 2017-10-04 62
Wzór umowy - dostawy doc 68,5 2017-10-04 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 35,0 2017-11-09 27
JEDZ ESPD xml 121,0 2017-10-04 71

Pobierz wszystkie dokumenty