Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-552/17

"Dostawa optycznej aparatury badawczo-kontrolnej 300kl/s elementów szybu górniczego KC-zp.272-552/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 143,7 2017.10.03 185

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 69,2 2017.10.23 178

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 229,0 2017.10.03 188

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 34,5 2017.11.08 175
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 237,0 2017.10.03 176
Wzór formularza oferty doc 56,0 2017.10.03 185
Wzór umowy - dostawy doc 70,5 2017.10.03 188

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 552 xml 125,5 2017.10.03 185
Informacja z otwarcia ofert doc 37,0 2017.11.08 171

Pobierz wszystkie dokumenty