Szczegóły ogłoszenia

OW.2431.14.2017

"dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie"

POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘTRZYNIE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 401,4 2017-10-02 89

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 491,1 2017-10-02 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017-10-02 69
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,2 2017-10-02 76
Szczegółowy opis zamówienia pdf 389,3 2017-10-02 114
Wykaz dostaw lub usług doc 20,5 2017-10-02 74
Wzór oferty na dostawy doc 21,5 2017-10-02 73
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 287,7 2017-10-02 79

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 356,7 2017-10-10 61
odpowiedź na zapytanie z dnia 03.10.2017 pdf 493,8 2017-10-04 80

Pobierz wszystkie dokumenty