Szczegóły ogłoszenia

OW.2431.14.2017

"dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie"

POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘTRZYNIE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 401,4 2017.10.02 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 491,1 2017.10.02 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.10.02 86
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,2 2017.10.02 97
Szczegółowy opis zamówienia pdf 389,3 2017.10.02 129
Wykaz dostaw lub usług doc 20,5 2017.10.02 93
Wzór oferty na dostawy doc 21,5 2017.10.02 89
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 287,7 2017.10.02 98

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 356,7 2017.10.10 84
odpowiedź na zapytanie z dnia 03.10.2017 pdf 493,8 2017.10.04 93

Pobierz wszystkie dokumenty