Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-23/17

"Druk kalendarza Politechniki Częstochowskiej na 2018 rok dla Biura Karier i Marketingu"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,2 2017-09-29 302

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 52,3 2017-09-29 133

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017-09-29 91
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 44,0 2017-09-29 83
Projekt umowy doc 62,0 2017-09-29 87
Wzór formularza oferty doc 50,5 2017-09-29 89
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego doc 36,5 2017-09-29 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2017-10-17 69

Pobierz wszystkie dokumenty