Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-23/17

"Druk kalendarza Politechniki Częstochowskiej na 2018 rok dla Biura Karier i Marketingu"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,2 2017.09.29 379

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 52,3 2017.09.29 215

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.09.29 173
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 44,0 2017.09.29 164
Projekt umowy doc 62,0 2017.09.29 168
Wzór formularza oferty doc 50,5 2017.09.29 180
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego doc 36,5 2017.09.29 169

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2017.10.17 155

Pobierz wszystkie dokumenty