Szczegóły ogłoszenia

ZP/US-01/17

"Organizacja konferencji naukowej XXIII Fluid Mechanics Conference 2018"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną doc 94,5 2017.09.29 406

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 44,5 2017.09.29 238
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.09.29 243
Projekt umowy doc 47,0 2017.09.29 225
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 57,0 2017.09.29 265
Wykaz usług doc 37,5 2017.09.29 250
Wzór formularza oferty doc 51,0 2017.09.29 232

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania w Usłudze społecznej docx 15,7 2017.10.05 225
ZESTAWIENIE OFERT docx 13,9 2017.10.10 222

Pobierz wszystkie dokumenty