Szczegóły ogłoszenia

ZP/US-01/17

"Organizacja konferencji naukowej XXIII Fluid Mechanics Conference 2018"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną doc 94,5 2017-09-29 395

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 44,5 2017-09-29 226
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017-09-29 222
Projekt umowy doc 47,0 2017-09-29 212
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 57,0 2017-09-29 244
Wykaz usług doc 37,5 2017-09-29 231
Wzór formularza oferty doc 51,0 2017-09-29 221

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania w Usłudze społecznej docx 15,7 2017-10-05 205
ZESTAWIENIE OFERT docx 13,9 2017-10-10 201

Pobierz wszystkie dokumenty