Szczegóły ogłoszenia

71/2017

"dostawa energii elektrycznej do kompleksu 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ oraz Domu Medyka w Bydgoszczy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 27,8 2017.09.28 286

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 62,0 2017.09.28 188

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.09.28 249
formularz oferty doc 42,5 2017.09.28 242
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,1 2017.09.28 244
projekt umowy doc 821,5 2017.09.28 245
załcznik nr_1 do umowy doc 30,0 2017.09.28 255

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,0 2017.09.29 246

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 24,2 2017.10.09 258

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2017.11.09 208
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 17,4 2017.10.04 230
sprostowanie - informacja z otwarcia ofert docx 17,5 2017.11.09 199

Pobierz wszystkie dokumenty