Szczegóły ogłoszenia

71/2017

"dostawa energii elektrycznej do kompleksu 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ oraz Domu Medyka w Bydgoszczy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 27,8 2017-09-28 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 62,0 2017-09-28 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017-09-28 38
formularz oferty doc 42,5 2017-09-28 31
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,1 2017-09-28 33
projekt umowy doc 821,5 2017-09-28 33
załcznik nr_1 do umowy doc 30,0 2017-09-28 36

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,0 2017-09-29 29

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 24,2 2017-10-09 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 17,4 2017-10-04 24

Pobierz wszystkie dokumenty