Szczegóły ogłoszenia

CRZP/56/2017/AEZ

"Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Budowa nowego rzeczywistego symulatora elektrowni okrętowej"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIMAP Ogłoszenie o zamówieniu 2017-134577-NF02-PL pdf 129,1 2017-09-28 121

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 378,3 2017-09-28 93

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 539,0 2017-09-28 102
2_Jednolity europejski dokument zamówienia doc 255,5 2017-09-28 102
3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 268,5 2017-09-28 96
4_Wykaz dostaw doc 269,5 2017-09-28 105
5_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (po zmianie SIWZ_1) doc 858,0 2017-09-28 144
6_Wzór umowy doc 317,0 2017-09-28 99
7_Oświadczenie wykonawcy art 24 ust 5 pkt 8 doc 263,0 2017-09-28 101

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 374,3 2017-10-27 50

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 1250,4 2017-10-27 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 608,3 2017-11-03 53
TED Ogłoszenie o zamówieniu 2017-OJS189-386599-pl pdf 130,1 2017-10-03 96

Pobierz wszystkie dokumenty