Szczegóły ogłoszenia

CRZP/56/2017/AEZ

"Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Budowa nowego rzeczywistego symulatora elektrowni okrętowej"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIMAP Ogłoszenie o zamówieniu 2017-134577-NF02-PL pdf 129,1 2017.09.28 178

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 378,3 2017.09.28 147

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 539,0 2017.09.28 143
2_Jednolity europejski dokument zamówienia doc 255,5 2017.09.28 144
3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 268,5 2017.09.28 142
4_Wykaz dostaw doc 269,5 2017.09.28 150
5_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (po zmianie SIWZ_1) doc 858,0 2017.09.28 194
6_Wzór umowy doc 317,0 2017.09.28 144
7_Oświadczenie wykonawcy art 24 ust 5 pkt 8 doc 263,0 2017.09.28 141

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 374,3 2017.10.27 101

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 1250,4 2017.10.27 100

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 608,3 2017.11.03 99
TED Ogłoszenie o zamówieniu 2017-OJS189-386599-pl pdf 130,1 2017.10.03 150

Pobierz wszystkie dokumenty