Szczegóły ogłoszenia

NA/P/240/2017

"Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach dydaktycznych bud. D dla KIiA Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 197,3 2017-09-28 407

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 500039531 doc 24,0 2017-10-06 193
Ogłoszenie nr 500042353 doc 24,0 2017-10-12 179

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,6 2017-09-28 207

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017-09-28 225
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017-09-28 205
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 1912,4 2017-09-28 241
Wykaz osób doc 36,0 2017-09-28 204
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017-09-28 214
Wzór oferty na roboty budowlane doc 49,5 2017-09-28 211
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1050,5 2017-09-28 213
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017-09-28 220

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 26,0 2017-10-06 212
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 12.10.2017 doc 21,3 2017-10-12 204

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2017-10-19 195

Pobierz wszystkie dokumenty