Szczegóły ogłoszenia

NA/P/240/2017

"Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach dydaktycznych bud. D dla KIiA Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 197,3 2017.09.28 459

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 500039531 doc 24,0 2017.10.06 252
Ogłoszenie nr 500042353 doc 24,0 2017.10.12 247

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,6 2017.09.28 251

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017.09.28 281
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.09.28 275
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 1912,4 2017.09.28 295
Wykaz osób doc 36,0 2017.09.28 275
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017.09.28 276
Wzór oferty na roboty budowlane doc 49,5 2017.09.28 249
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1050,5 2017.09.28 248
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.09.28 282

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 26,0 2017.10.06 276
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 12.10.2017 doc 21,3 2017.10.12 264

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2017.10.19 246

Pobierz wszystkie dokumenty