Szczegóły ogłoszenia

NE.270.1.1.2017

"Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictw: Chojna, Mieszkowice, Ośno oraz Sulęcin w 2018 roku"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE 27.09.2017 pdf 111,7 2017.09.27 270

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
sprostowanie ogłoszenia - 27.10. pdf 80,1 2017.10.27 153

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
czynności (miąższość drewna,ilość ha) - korekta z dnia 17.10. pdf 115,5 2017.10.17 156
informacja ze spotkania w dniu 12.10.2017 pdf 411,9 2017.10.13 203
Odp. na wniesione wątpliwości dot. treści SIWZ - NE.270.1.1.2017 - 03.11. pdf 950,8 2017.11.03 131
odpowiedź na wniesione wątpliwości dostyczące treści SIWZ - NE.270.1.1.2017 pdf 3954,9 2017.10.27 141
SIWZ pdf 609,8 2017.10.02 236
Sprostowanie wartości szacunkowej pdf 76,7 2017.10.03 206
Załącznik nr 3.3.1 - szacunk. układ sort. dla Pakietu nr I - dod. 27.10. pdf 65,3 2017.10.27 130
Załącznik nr 3.3.1 - szacunkowy układ sort. dla Pakietu nr I (dodano 27.10 pdf 65,3 2017.10.27 146
Załącznik nr 3.3.1 - szacunkowy układ sortymentowy dla Pakietu nr I (dodan pdf 65,3 2017.10.27 140
Załącznik nr 3.3.2 - szacunk. układ sort. dla Pakietu nr II - dod. 27.10. pdf 68,8 2017.10.27 132
Załącznik nr 3.3.3 - szacunk. układ sort. dla Pakietu nr III - dod. 27.10 pdf 71,3 2017.10.27 129
Załącznik nr 3.3.4 - szacunk. układ sort. dla Pakietu nr IV - dod. 27.10. pdf 71,5 2017.10.27 123
Załącznik nr 1 - Oferta pdf 228,1 2017.10.02 133
Załącznik nr 1 - Wersja edytowalna docx 16,4 2017.10.02 186
Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gospodark pdf 493,3 2017.10.02 208
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy pdf 359,9 2017.10.02 218
Załącznik nr 2 - Wersja edytowalna docx 26,0 2017.10.02 183
Załącznik nr 3.1 - Zestawienie szacunkowej ilości wg rodzaju prac wchodzący pdf 116,9 2017.10.02 234
Załącznik nr 3.2 - Orientacyjny rozmiar prac wg grup czynności (miąższość pdf 114,9 2017.10.02 227
Załącznik nr 3.4 - Szacunk. odl. zrywki wg grup czynności - dod. 27.10. pdf 111,1 2017.10.27 137
Załącznik nr 4 - Wersja edytowalna docx 47,5 2017.10.02 182
Załącznik nr 4 - Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówie pdf 618,7 2017.10.02 183
Załącznik nr 5 - Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspoz pdf 219,9 2017.10.02 178
Załącznik nr 5 - Wersja edytowalna docx 14,6 2017.10.02 169
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do t pdf 395,7 2017.10.02 180
Załącznik nr 6 - Wersja edytowalna docx 15,2 2017.10.02 171
Załącznik nr 7 - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonyc pdf 222,5 2017.10.02 177
Załącznik nr 7 - Wersja edytowalna docx 15,0 2017.10.02 177
Załącznik nr 8 - Wzór umowy pdf 510,2 2017.10.02 205
Załącznik nr 9 - Katalogi norm czasu pracy pdf 1250,0 2017.10.02 651
Zmiana treści SIWZ - 27.10. pdf 471,9 2017.10.27 135

Pobierz wszystkie dokumenty