Szczegóły ogłoszenia

NE.270.1.1.2017

"Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictw: Chojna, Mieszkowice, Ośno oraz Sulęcin w 2018 roku"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE 27.09.2017 pdf 111,7 2017-09-27 108

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
czynności (miąższość drewna,ilość ha) - korekta z dnia 17.10. pdf 115,5 2017-10-17 13
informacja ze spotkania w dniu 12.10.2017 pdf 411,9 2017-10-13 30
SIWZ pdf 609,8 2017-10-02 74
Sprostowanie wartości szacunkowej pdf 76,7 2017-10-03 55
Załącznik nr 1 - Oferta pdf 228,1 2017-10-02 47
Załącznik nr 1 - Wersja edytowalna docx 16,4 2017-10-02 40
Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gospodark pdf 493,3 2017-10-02 58
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy pdf 359,9 2017-10-02 63
Załącznik nr 2 - Wersja edytowalna docx 26,0 2017-10-02 34
Załącznik nr 3.1 - Zestawienie szacunkowej ilości wg rodzaju prac wchodzący pdf 116,9 2017-10-02 75
Załącznik nr 3.2 - Orientacyjny rozmiar prac wg grup czynności (miąższość pdf 114,9 2017-10-02 70
Załącznik nr 4 - Wersja edytowalna docx 47,5 2017-10-02 31
Załącznik nr 4 - Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówie pdf 618,7 2017-10-02 32
Załącznik nr 5 - Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspoz pdf 219,9 2017-10-02 38
Załącznik nr 5 - Wersja edytowalna docx 14,6 2017-10-02 28
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do t pdf 395,7 2017-10-02 28
Załącznik nr 6 - Wersja edytowalna docx 15,2 2017-10-02 30
Załącznik nr 7 - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonyc pdf 222,5 2017-10-02 29
Załącznik nr 7 - Wersja edytowalna docx 15,0 2017-10-02 31
Załącznik nr 8 - Wzór umowy pdf 510,2 2017-10-02 50
Załącznik nr 9 - Katalogi norm czasu pracy pdf 1250,0 2017-10-02 40

Pobierz wszystkie dokumenty