Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.13.2017

"Dostawa sprzętu do pracowni szkolnych w ramach projektu ,,Zdobywamy kompetencje kluczowe,,"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 594235 docx 79,7 2017-09-27 79

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 203,2 2017-09-27 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 121,9 2017-09-27 74
Formularz oferty doc 166,0 2017-09-27 78
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 220,0 2017-09-27 74
Projekt umowy doc 218,0 2017-09-27 74
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zip 340,9 2017-09-27 104
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,3 2017-09-27 69

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 118,8 2017-09-29 78
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 118,7 2017-10-03 72

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 118,8 2017-10-09 71

Pobierz wszystkie dokumenty