Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.13.2017

"Dostawa sprzętu do pracowni szkolnych w ramach projektu ,,Zdobywamy kompetencje kluczowe,,"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 594235 docx 79,7 2017.09.27 89

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 203,2 2017.09.27 97

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 121,9 2017.09.27 87
Formularz oferty doc 166,0 2017.09.27 88
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 220,0 2017.09.27 85
Projekt umowy doc 218,0 2017.09.27 84
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zip 340,9 2017.09.27 112
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,3 2017.09.27 79

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 118,8 2017.09.29 87
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 118,7 2017.10.03 82

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 118,8 2017.10.09 85

Pobierz wszystkie dokumenty