Szczegóły ogłoszenia

S.270.1.16.2017

"Przebudowa dziesięciu zjazdów z dróg powiatowych na drogi leśne w leśnictwie Piasecznik oraz Piasek"

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 13237,4 2017.09.27 215

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 17017,3 2017.09.27 172

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część nr 1 pdf 777,7 2017.09.27 202
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część nr 2 pdf 779,3 2017.09.27 197
Załącznik nr 10 - Plan orientacyjny - Zjazd nr 1 pdf 369,1 2017.09.27 206
Załącznik nr 10 - Plan orientacyjny - Zjazd nr 10 pdf 369,1 2017.09.27 208
Załącznik nr 10 - Plan orientacyjny - Zjazd nr 2 pdf 369,1 2017.09.27 205
Załącznik nr 10 - Plan orientacyjny - Zjazd nr 3 pdf 369,1 2017.09.27 197
Załącznik nr 10 - Plan orientacyjny - Zjazd nr 4 pdf 369,1 2017.09.27 206
Załącznik nr 10 - Plan orientacyjny - Zjazd nr 5 pdf 369,1 2017.09.27 192
Załącznik nr 10 - Plan orientacyjny - Zjazd nr 6 pdf 369,1 2017.09.27 207
Załącznik nr 10 - Plan orientacyjny - Zjazd nr 7 pdf 369,1 2017.09.27 201
Załącznik nr 10 - Plan orientacyjny - Zjazd nr 8 pdf 369,1 2017.09.27 210
Załącznik nr 10 - Plan orientacyjny - Zjazd nr 9 pdf 369,1 2017.09.27 200
Załącznik nr 11 - Plan sytuacyjny - Zjazd nr 1 pdf 248,4 2017.09.27 204
Załącznik nr 11 - Plan sytuacyjny - Zjazd nr 10 pdf 308,6 2017.09.27 201
Załącznik nr 11 - Plan sytuacyjny - Zjazd nr 2 pdf 282,7 2017.09.27 201
Załącznik nr 11 - Plan sytuacyjny - Zjazd nr 3 pdf 291,7 2017.09.27 199
Załącznik nr 11 - Plan sytuacyjny - Zjazd nr 4 pdf 254,0 2017.09.27 209
Załącznik nr 11 - Plan sytuacyjny - Zjazd nr 5 pdf 235,2 2017.09.27 195
Załącznik nr 11 - Plan sytuacyjny - Zjazd nr 6 pdf 221,8 2017.09.27 203
Załącznik nr 11 - Plan sytuacyjny - Zjazd nr 7 pdf 241,6 2017.09.27 200
Załącznik nr 11 - Plan sytuacyjny - Zjazd nr 8 pdf 257,9 2017.09.27 188
Załącznik nr 11 - Plan sytuacyjny - Zjazd nr 9 pdf 232,5 2017.09.27 185
Załącznik nr 12 - Przekrój normalny - Zjazd nr 1 pdf 180,4 2017.09.27 199
Załącznik nr 12 - Przekrój normalny - Zjazd nr 10 pdf 180,4 2017.09.27 197
Załącznik nr 12 - Przekrój normalny - Zjazd nr 2 pdf 180,4 2017.09.27 203
Załącznik nr 12 - Przekrój normalny - Zjazd nr 3 pdf 180,4 2017.09.27 200
Załącznik nr 12 - Przekrój normalny - Zjazd nr 4 pdf 180,4 2017.09.27 195
Załącznik nr 12 - Przekrój normalny - Zjazd nr 5 pdf 180,4 2017.09.27 198
Załącznik nr 12 - Przekrój normalny - Zjazd nr 6 pdf 197,6 2017.09.27 199
Załącznik nr 12 - Przekrój normalny - Zjazd nr 7 pdf 180,4 2017.09.27 200
Załącznik nr 12 - Przekrój normalny - Zjazd nr 8 pdf 180,4 2017.09.27 190
Załącznik nr 12 - Przekrój normalny - Zjazd nr 9 pdf 180,4 2017.09.27 211
Załącznik nr 13 - Zgłoszenie robót pdf 1843,3 2017.09.27 203
Załącznik nr 14 - Wzór umowy pdf 1235,9 2017.09.27 202
Załącznik nr 15 - Wykaz robót pdf 334,9 2017.09.27 195
Załącznik nr 16 - Wykaz osób pdf 256,0 2017.09.27 201
Załącznik nr 1A - Kosztorys ofertowy uproszczony dla części nr 1 pdf 902,1 2017.09.27 198
Załącznik nr 1B - Kosztorys ofertowy uproszczony dla części nr 2 pdf 907,5 2017.09.27 202
Załącznik nr 2 - oświaczenie o spełnianiu warunków pdf 628,9 2017.09.27 200
Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wyklucznia pdf 647,4 2017.09.27 195
Załącznik nr 4 - Niewiążący wzór zobowiązania... pdf 257,1 2017.09.27 205
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynal. lub braku przynal.do gr.kapit. pdf 246,6 2017.09.27 201
Załącznik nr 6 - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia pdf 269,3 2017.09.27 204
Załącznik nr 7 - Przedmiary robót pdf 11396,2 2017.09.27 215
Załącznik nr 8.1 - Projekt budowlano-wykonawczy pdf 526,0 2017.09.27 214
Załącznik nr 8.10 - Projekt budowlano-wykonawczy pdf 516,9 2017.09.27 190
Załącznik nr 8.2 - Projekt budowlano-wykonawczy pdf 474,1 2017.09.27 207
Załącznik nr 8.3 - Projekt budowlano-wykonawczy pdf 475,6 2017.09.27 199
Załącznik nr 8.4 - Projekt budowlano-wykonawczy pdf 492,9 2017.09.27 198
Załącznik nr 8.5 - Projekt budowlano-wykonawczy pdf 493,0 2017.09.27 192
Załącznik nr 8.6 - Projekt budowlano-wykonawczy pdf 541,8 2017.09.27 195
Załącznik nr 8.7 - Projekt budowlano-wykonawczy pdf 513,7 2017.09.27 207
Załącznik nr 8.8 - Projekt budowlano-wykonawczy pdf 489,5 2017.09.27 207
Załącznik nr 8.9 - Projekt budowlano-wykonawczy pdf 516,2 2017.09.27 201
Załącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót pdf 2956,9 2017.09.27 213

Pobierz wszystkie dokumenty