Szczegóły ogłoszenia

NA/P/252/2017

"Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 99,3 2017-09-27 257

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 66,4 2017-09-27 158

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017-09-27 155
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017-09-27 148
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 625,5 2017-09-27 200
Wzór oferty na dostawy doc 118,0 2017-09-27 155
Wzór umowy na dostawy doc 72,0 2017-09-27 170

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,1 2017-09-28 143

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,7 2017-10-09 133

Pobierz wszystkie dokumenty