Szczegóły ogłoszenia

NA/P/247/2017

"Dostawa stołów labolatoryjnych."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,3 2017-09-26 181

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 142,0 2017-09-26 101

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2017-09-26 94
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 49,5 2017-09-26 95
Wzór oferty na dostawy doc 57,5 2017-09-26 100
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 58,0 2017-09-26 93

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 37,0 2017-10-04 92

Pobierz wszystkie dokumenty