Szczegóły ogłoszenia

NA/P/247/2017

"Dostawa stołów labolatoryjnych."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,3 2017.09.26 291

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 142,0 2017.09.26 164

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2017.09.26 179
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 49,5 2017.09.26 182
Wzór oferty na dostawy doc 57,5 2017.09.26 199
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 58,0 2017.09.26 176

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 37,0 2017.10.04 180

Pobierz wszystkie dokumenty