Szczegóły ogłoszenia

NA/P/249/2017

"Dostawa detektora ruchu drogowego"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,3 2017-09-26 220

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia docx 12,5 2017-10-02 103

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 60,6 2017-09-26 120

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017-09-26 114
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2017-09-26 112
Wzór oferty na dostawy doc 25,5 2017-09-26 109
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 58,5 2017-09-26 118

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,6 2017-10-02 103

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 02.10.2017 doc 21,0 2017-10-02 104
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 03.10.2017 doc 660,4 2017-10-03 104

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017-10-06 117

Pobierz wszystkie dokumenty