Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-541/17

"Dostawa 1 szt.zestawu komputerowego - KC-zp.272-541/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 345,0 2017.09.22 233

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 69,9 2017.10.27 184

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 205,5 2017.09.22 231

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 34,5 2017.11.06 167
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 237,5 2017.09.22 215
Wzór formularza oferty doc 47,0 2017.09.22 226
Wzór umowy - dostawy doc 72,5 2017.09.22 212

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiany SIWZ doc 228,5 2017.10.27 194

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 541 xml 120,8 2017.09.22 173
Informacja z otwarcia ofert doc 36,5 2017.11.06 177
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 222,5 2017.10.27 179

Pobierz wszystkie dokumenty