Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.9.2017

"Remont drogi leśnej płytami YOMB w leśnictwie Borowiec"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 3913,7 2017.09.21 213

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 8003,4 2017.09.21 170

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. nr 1 Formularz oferty doc 52,5 2017.09.21 210
Zał. nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 27,6 2017.09.21 218
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków docx 26,1 2017.09.21 218
Zał. nr 4 - Zobowiązanie podmiotów trzecich docx 25,4 2017.09.21 219
Zał. nr 5 - Wykaz wykonanych robót doc 38,0 2017.09.21 213
Zał. nr 6 - Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 26,4 2017.09.21 222
Zał. nr 7 - Wzór_umowy docx 44,1 2017.09.21 215
Zał. nr 8 - Oświadczenie o zatrudnieniu docx 22,7 2017.09.21 209
Zał. nr 9 STWiOR doc 42,0 2017.09.21 214
Zał.nr10 Przedmiar pdf 184,5 2017.09.21 223

Pobierz wszystkie dokumenty