Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/69/2017

"Nadzór inwestorski nad modernizacją i remontem układu drogowego przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Etap I i Etap III"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,6 2017-09-21 149

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 143,5 2017-09-21 128

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2017-09-21 138
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,5 2017-09-21 145
Wzór formularza ofertowego doc 41,0 2017-09-21 142
Wzór umowy doc 183,5 2017-09-21 141

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 37,5 2017-09-29 153

Pobierz wszystkie dokumenty