Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/69/2017

"Nadzór inwestorski nad modernizacją i remontem układu drogowego przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Etap I i Etap III"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,6 2017.09.21 240

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 143,5 2017.09.21 218

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2017.09.21 244
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,5 2017.09.21 255
Wzór formularza ofertowego doc 41,0 2017.09.21 244
Wzór umowy doc 183,5 2017.09.21 230

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 37,5 2017.09.29 233

Pobierz wszystkie dokumenty