Szczegóły ogłoszenia

S.270.50.2017

"Budowa drogi leśnej wewnętrznej służącej do celów p.pożarowych po istniejącym trakcie drogi leśnej gruntowej w leśnictwach Sitnica, Jaźwiny, Jelenie, Korytnica"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 5791,3 2017-09-20 62

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 576,5 2017-09-20 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 274,7 2017-10-05 42
Wyjaśnienie treści specyfikacji istostnych warunków zamówienia pdf 565,7 2017-09-29 41
Załącznik nr 1 doc 103,5 2017-09-20 58
Załącznik nr 10 pdf 30038,7 2017-09-20 53
Załącznik nr 11 - przedmiar robót pdf 191,1 2017-09-20 64
Załącznik nr 2 doc 43,5 2017-09-20 50
Załącznik nr 3 doc 49,0 2017-09-20 49
Załącznik nr 4 doc 35,5 2017-09-20 50
Załącznik nr 5 doc 36,0 2017-09-20 50
Załącznik nr 6 doc 33,0 2017-09-20 47
Załącznik nr 7 pdf 638,5 2017-09-20 49
Załącznik nr 8 doc 43,5 2017-09-20 52
Załącznik nr 9 - Rysunek 1_1 pdf 1124,8 2017-09-20 52
Załącznik nr 9 - Rysunek 2_1 pdf 987,7 2017-09-20 50
Załącznik nr 9 - Rysunek 2_2 pdf 938,9 2017-09-20 54
Załącznik nr 9 - Rysunek 2_3 pdf 888,6 2017-09-20 51
Załącznik nr 9 - Rysunek 2_4 pdf 705,3 2017-09-20 52
Załącznik nr 9 - Rysunek 2_5 pdf 820,0 2017-09-20 55
Załącznik nr 9 - Rysunek 2_6 pdf 1005,8 2017-09-20 52
Załącznik nr 9 - Rysunek 2_7 pdf 913,1 2017-09-20 50
Załącznik nr 9 - Rysunek 2_8 pdf 876,3 2017-09-20 47
Załącznik nr 9 - Rysunek 3_2 pdf 471,5 2017-09-20 52
Załącznik nr 9 - Rysunek 3_3 pdf 460,5 2017-09-20 52
Załącznik nr 9 - Rysunek 3_4 pdf 500,0 2017-09-20 53
Załącznik nr 9 - Rysunek 3_5 pdf 481,1 2017-09-20 50
Załącznik nr 9 - Rysunek 3_6 pdf 487,2 2017-09-20 54
Załącznik nr 9 - Rysunek 3_7 pdf 426,9 2017-09-20 53
Załącznik nr 9 - Rysunek 4_1 pdf 375,7 2017-09-20 50
Załącznik nr 9 - Rysunek 5_1 pdf 417,3 2017-09-20 53
Załącznik nr 9 - Rysunek 5_2 pdf 486,9 2017-09-20 51
Załącznik nr 9 - Rysunek 5_3 pdf 515,6 2017-09-20 47
Załącznik nr 9 - Rysunek 5_4 pdf 482,2 2017-09-20 49
Załącznik nr 9 - Rysunek 5_5 pdf 480,1 2017-09-20 51
Załącznik nr 9 - Rysunek 5_6 pdf 463,6 2017-09-20 48
Załącznik nr 9 - Rysunek 5_7 pdf 448,4 2017-09-20 48
Załącznik nr 9 - Rysunek 5_8 pdf 440,3 2017-09-20 52
Załącznik nr 9 -Opis techniczny pdf 478,2 2017-09-20 53
Załącznik nr 9 Geometryczny przebieg osi w planie pdf 685,3 2017-09-20 53
Załącznik nr 9 Opinia geotechniczna pdf 8293,2 2017-09-20 49
Załącznik nr 9 Opinia p_poż pdf 1400,2 2017-09-20 47
Załącznik nr 9- Rysunek 3_1 pdf 495,8 2017-09-20 52

Pobierz wszystkie dokumenty