Szczegóły ogłoszenia

S.270.1.15.2017

"Termomodernizacja obiektu siedziby Nadleśnictwa Chojna, część nr 1: Wykonanie docieplenia stropodachu świetlicy i łącznika między budynkiem głównym a świetlicą oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu świetlicy. III postępowanie."

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 19587,4 2017-09-20 122

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 3709,9 2017-09-20 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 Formularz oferty pdf 529,7 2017-09-20 100
Załącznik nr 10 - Specyf. techn. roboty budowlane kody CPV pdf 127,1 2017-09-20 108
Załącznik nr 11 - Projekt instalacji fotowoltaicznej pdf 460,5 2017-09-20 112
Załącznik nr 11 - rys. 1 pdf 156,9 2017-09-20 101
Załącznik nr 11 - rys. 2 pdf 115,2 2017-09-20 102
Załącznik nr 11 - rys. 3 pdf 62,0 2017-09-20 112
Załącznik nr 11 - rys. 4 pdf 62,7 2017-09-20 99
Załącznik nr 11 - rys. 5 pdf 107,7 2017-09-20 103
Załącznik nr 11a - Obliczenia techniczne pdf 5249,9 2017-09-20 99
Załącznik nr 11b - poglądowy moduł fotowolt. QCELLS pdf 804,5 2017-09-20 102
Załącznik nr 12 - Opis tech.do projektu budowl-wykonaw. pdf 75,7 2017-09-20 105
Załącznik nr 12 - rys. 1 pdf 448,4 2017-09-20 98
Załącznik nr 12 - rys. 10 pdf 54,6 2017-09-20 101
Załącznik nr 12 - rys. 2 pdf 40,0 2017-09-20 103
Załącznik nr 12 - rys. 3 pdf 63,9 2017-09-20 104
Załącznik nr 12 - rys. 4 pdf 73,0 2017-09-20 100
Załącznik nr 12 - rys. 5 pdf 80,6 2017-09-20 101
Załącznik nr 12 - rys. 6 pdf 76,7 2017-09-20 102
Załącznik nr 12 - rys. 7 pdf 59,0 2017-09-20 100
Załącznik nr 12 - rys. 8 pdf 84,8 2017-09-20 104
Załącznik nr 12 - rys. 9 pdf 42,2 2017-09-20 103
Załącznik nr 13 - Informacja dotycząca BIOZ na budowie pdf 55,2 2017-09-20 103
Załącznik nr 14 - Wzór umowy pdf 633,7 2017-09-20 107
Załącznik nr 15 - Wykaz robót pdf 448,5 2017-09-20 102
Załącznik nr 16 - Wykaz osób pdf 369,3 2017-09-20 98
Załącznik nr 17 - poglądowy maszt odgromowy pdf 90,7 2017-09-20 100
Załącznik nr 18 - poglądowa instrukcja montazu masztu odgrom. pdf 354,1 2017-09-20 104
Załącznik nr 2 - oświaczenie o spełnianiu warunków pdf 629,9 2017-09-20 99
Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wyklucznia pdf 648,2 2017-09-20 102
Załącznik nr 4 - Niewiążący wzór zobowiązania... pdf 259,1 2017-09-20 97
Załącznik nr 5 - Ośw. o przynal. lub braku przynal.do gr.kapit. pdf 250,9 2017-09-20 100
Załącznik nr 6 - Ośw. w sprawie braku podstaw wykluczenia pdf 271,4 2017-09-20 103
Załącznik nr 7a - Przedmiar robót - roboty budowlane pdf 47,1 2017-09-20 105
Załącznik nr 7b - Przedmiar robót - Inst. elektrycz. pdf 130,7 2017-09-20 109
Załącznik nr 8 - Ogólna specyfik. techn. wykonania i odbioru pdf 151,8 2017-09-20 107
Załącznik nr 9 - Specyf. techn. wykon. i odb. robót budow. pdf 169,2 2017-09-20 104

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 562,7 2017-10-04 107

Pobierz wszystkie dokumenty