Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-520/17

"wykonanie usługi audytu w ramach projektu realizowanego przez Katedrę Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych AGH, finansowanego ze środków NCBiR, zgodnie z umową nr PBS3/A9/32/2015 - KC-zp.272-520/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 229,0 2017.09.20 188

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 59,3 2017.09.20 179

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,2 2017.09.28 168
Wykaz zrealizowanych usług doc 22,2 2017.09.20 191
Wzór formularza oferty - usługi doc 25,0 2017.09.20 185
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia doc 50,0 2017.09.20 190
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,5 2017.09.20 191
Wzór umowy - usługi doc 31,3 2017.09.20 191
Wzór wykazu osób doc 38,0 2017.09.20 188
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,6 2017.09.20 187

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2017.09.28 212

Pobierz wszystkie dokumenty