Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-520/17

"wykonanie usługi audytu w ramach projektu realizowanego przez Katedrę Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych AGH, finansowanego ze środków NCBiR, zgodnie z umową nr PBS3/A9/32/2015 - KC-zp.272-520/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 229,0 2017-09-20 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 59,3 2017-09-20 94

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,2 2017-09-28 78
Wykaz zrealizowanych usług doc 22,2 2017-09-20 96
Wzór formularza oferty - usługi doc 25,0 2017-09-20 99
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia doc 50,0 2017-09-20 102
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,5 2017-09-20 100
Wzór umowy - usługi doc 31,3 2017-09-20 94
Wzór wykazu osób doc 38,0 2017-09-20 97
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,6 2017-09-20 95

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2017-09-28 97

Pobierz wszystkie dokumenty