Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-521/17

"Wykonanie usługi audytu w ramach projektu realizowanego przez WMN AGH, finansowanego ze środków NCBiR, zgodnie z umową nr PBS3/B5/43/2015 - KC-zp.272-521/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 228,1 2017.09.15 186

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 218,2 2017.09.20 174

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 57,6 2017.09.15 160

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,2 2017.09.25 147
Wykaz zrealizowanych usług doc 21,1 2017.09.15 173
Wzór formularza oferty - usługi doc 24,4 2017.09.15 180
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia doc 50,0 2017.09.15 164
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,5 2017.09.15 186
Wzór umowy - usługi doc 31,2 2017.09.15 175
Wzór wykazu osób doc 37,5 2017.09.15 170
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,5 2017.09.15 171

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2017.09.25 170

Pobierz wszystkie dokumenty