Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-545/17

"Adaptacja pomieszczeń serwerowni w pawilonie D-10 i D-17 AGH w Krakowie na potrzeby zadania inwestycyjnego Małopolska Chmura Edukacyjna KC-zp.272-545/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 1558,3 2017-09-13 131

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 1511,9 2017-09-13 139

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2017-09-13 104
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2017-09-13 109
Wykaz osób doc 1511,5 2017-09-13 105
Wzor umowy docx 1516,0 2017-09-13 116
Wzór formularza oferty doc 1515,0 2017-09-13 105
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 1491,0 2017-09-13 110
wzór wykazu robót budowlanych doc 1507,0 2017-09-13 109
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2017-09-13 105

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,4 2017-09-28 79
Informacja z otwarcia ofert doc 22,6 2017-09-28 119

Pobierz wszystkie dokumenty