Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-545/17

"Adaptacja pomieszczeń serwerowni w pawilonie D-10 i D-17 AGH w Krakowie na potrzeby zadania inwestycyjnego Małopolska Chmura Edukacyjna KC-zp.272-545/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 1558,3 2017.09.13 152

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 1511,9 2017.09.13 163

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2017.09.13 121
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2017.09.13 126
Wykaz osób doc 1511,5 2017.09.13 126
Wzor umowy docx 1516,0 2017.09.13 132
Wzór formularza oferty doc 1515,0 2017.09.13 125
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 1491,0 2017.09.13 126
wzór wykazu robót budowlanych doc 1507,0 2017.09.13 125
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2017.09.13 121

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,4 2017.09.28 95
Informacja z otwarcia ofert doc 22,6 2017.09.28 143

Pobierz wszystkie dokumenty