Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-542/17

"Przebudowa i remont lab. 402 w bud. A-4 oraz lab. 309 w bud. B-3 na terenie AGH w Krakowie-KC-zp.272-542/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 387,0 2017-09-12 126

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 303,5 2017-09-12 165

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 60,0 2017-09-12 112
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 54,0 2017-09-12 97
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 39,5 2017-09-12 105
Wykaz robót doc 45,5 2017-09-12 103
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 37,0 2017-09-12 106
wzór umowy doc 239,5 2017-09-12 112
wzór Wykaz osób doc 50,5 2017-09-12 97
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2017-09-12 99

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 37,0 2017-09-27 128
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy k docx 24,6 2017-09-27 71

Pobierz wszystkie dokumenty