Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-542/17

"Przebudowa i remont lab. 402 w bud. A-4 oraz lab. 309 w bud. B-3 na terenie AGH w Krakowie-KC-zp.272-542/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 387,0 2017.09.12 215

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 303,5 2017.09.12 232

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 60,0 2017.09.12 201
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 54,0 2017.09.12 184
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 39,5 2017.09.12 194
Wykaz robót doc 45,5 2017.09.12 195
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 37,0 2017.09.12 208
wzór umowy doc 239,5 2017.09.12 209
wzór Wykaz osób doc 50,5 2017.09.12 186
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2017.09.12 192

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 37,0 2017.09.27 230
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy k docx 24,6 2017.09.27 163

Pobierz wszystkie dokumenty