Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.10.2017

"BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń htm 240,0 2017.09.12 211

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
protokół z otwarcia ofert pdf 607,0 2017.10.03 180
SIWZ doc 240,5 2017.09.12 221
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy doc 48,0 2017.09.12 194
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków docx 18,2 2017.09.12 212
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o braku wykluczenia docx 20,9 2017.09.12 210
Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 15,0 2017.09.12 199
Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz osób docx 15,1 2017.09.12 192
Załącznik nr 6 Dokumentacja projektowa zip 30096,5 2017.09.12 219
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy doc 184,5 2017.09.12 207
Załącznik nr 8 do SIWZ Oświadczenie_grupa_kapitałowa docx 19,6 2017.09.12 191

Pobierz wszystkie dokumenty