Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.10.2017

"BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń htm 240,0 2017-09-12 188

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
protokół z otwarcia ofert pdf 607,0 2017-10-03 151
SIWZ doc 240,5 2017-09-12 188
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy doc 48,0 2017-09-12 168
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków docx 18,2 2017-09-12 160
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o braku wykluczenia docx 20,9 2017-09-12 161
Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 15,0 2017-09-12 155
Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz osób docx 15,1 2017-09-12 145
Załącznik nr 6 Dokumentacja projektowa zip 30096,5 2017-09-12 180
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy doc 184,5 2017-09-12 177
Załącznik nr 8 do SIWZ Oświadczenie_grupa_kapitałowa docx 19,6 2017-09-12 146

Pobierz wszystkie dokumenty