Szczegóły ogłoszenia

65/2017

"usługi aktualizacji oraz usługi serwisowe posiadanego oprogramowania obsługi szpitala HIS firmy KAMSOFTS.A. przez okres 36 miesięcy wraz z zakupem modułu i licencji na dla Zakładu Genetyki"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 25,2 2017.09.06 320

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 869,9 2017.09.06 224

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.09.06 279
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,7 2017.09.06 282
projekt umowy oprogr HIS docx 532,5 2017.09.06 285
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,8 2017.09.06 277
Wzór Formularza Oferty 65 docx 21,0 2017.09.06 282
Załącznik nr 1 - OPIS szczegółowy doc 103,0 2017.09.06 287

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,0 2017.09.26 263

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2017.10.12 260

Pobierz wszystkie dokumenty