Szczegóły ogłoszenia

65/2017

"usługi aktualizacji oraz usługi serwisowe posiadanego oprogramowania obsługi szpitala HIS firmy KAMSOFTS.A. przez okres 36 miesięcy wraz z zakupem modułu i licencji na dla Zakładu Genetyki"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 25,2 2017-09-06 184

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 869,9 2017-09-06 174

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017-09-06 173
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,7 2017-09-06 197
projekt umowy oprogr HIS docx 532,5 2017-09-06 191
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,8 2017-09-06 175
Wzór Formularza Oferty 65 docx 21,0 2017-09-06 177
Załącznik nr 1 - OPIS szczegółowy doc 103,0 2017-09-06 194

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,0 2017-09-26 158

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2017-10-12 158

Pobierz wszystkie dokumenty